هانیه گفت بیا برو تو این مسابقه‌ی شعر شرکت کن و یکی ازنوشته‌هات رو بفرست به این آی دی. به نفر اول هم 100 تومن جایزه می‌دن. باهم برآورد کردیم دیدیم با این گروهای تلگرامی که دارم نسبتا بازدید خوبی می‌تونه داشته باشه.
رفتم یکی از نوشته‌هام رو کپی کردم که بفرستم، ولی با خودم گفتم: اینا رو واسه کسی نوشته بودی که نخوند، حالا اینکه اینجا و اونجا لایک خور شد به کنار، دیگه به خاطر یه مسابقه اینطور خوار و خفیفشون نکن. دیدم حق با من بود. برگشتم پی وب گردیم.
پی نوشت کاملا نامربوط: دقت کردین مطالب اینجا چقدر از تولید محتوا به دوره؟