حقیقتاً توی یکی از گره‌های داستان زندگی‌ام هستم؛ ولی از اون داستان‌هاییه که تا آثار دیگۀ نویسنده رو نخونی متوجه نمی‌شی اینجای داستان چه خبره.