گاهی ترجمه می‌کنم، گاهی ویرایش، گاهی هم می‌نویسم و اگه پیش بیاد از مهارت‌هایی که بلدم، چیزهایی رو به دیگران یاد می‌دم؛ ولی نه مترجم هستم، نه ویراستار، نه نویسنده و نه آموزگار. 

ساده‌ترش رو بخوام بگم اینه که حوراء رضایی هستم، متولد بهمن 69. رشتۀ دانشگاهی‌ام زبان عربی بوده، با گرایش ادبیات توی کارشناسی و مترجمی توی ارشد؛ رشته‌ای که باتوجه به علاقه‌مندی و توانایی خودم انتخابش کردم. 

اینجا با خودم حرف می‌زنم، از خودم حرف می‌زنم و صادقانه بگم غالباً برای خودم حرف می‌زنم.

این صفحه ممکنه در آینده بازنویسی بشه، همون‌طور که تو گذشته شده.