پرسیدم چرا باید فارغ التحصیل رشته‌های علوم انسانی باشن؟
گفت: نه، اینجا فقط برای مرکز تلفنی تله پیتزا کارمند می‌خوایم.