بالاخره به این بینش می‌رسیم که طول عمر دعای خیر نیست.